Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng Dịch Vụ trên Hệ thống của chúng tôi. Sau khi đọc Chính sách Quyền riêng tư này, bạn có toàn quyền quyết định việc chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Khi bạn chọn “Đồng ý” và/hoặc bạn tiếp tục thanh toán Dịch Vụ, sử dụng Dịch Vụ trên hệ thống của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư; bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc các Điều khoản Sử dụng.

Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể cập, nhật, sửa đổi, bổ sung Chính sách Quyền riêng tư. Nếu bạn quan tâm về quyền riêng tư của mình, vui lòng truy cập trang này thường xuyên để được cập nhật. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Hệ thống, Dịch Vụ của chúng tôi và/hoặc Nhà Cung Cấp sau khi chính sách này được thay đổi, bạn đã đồng ý và chấp nhận (các) sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư.

Chính sách Quyền riêng tư được áp dụng đối với tất cả các thông tin chúng tôi thu thập thông qua các Hệ thống hoặc các phương tiện khác (như liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng, đặt Dịch Vụ thông qua đối tác liên kết của chúng tôi).

Chính sách Quyền riêng tư mô tả cách chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của bạn, phương thức liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về thông tin cá nhân của mình.

I. Thông tin thu thập được

25/02/2021

Khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin doanh nghiệp và cá nhân để phục vụ cho mục đích thiết lập tài khoản của bạn trên hệ thống công cụ quản lý chi phí cho doanh nghiệp và các tiện ích khác hỗ trợ hoạt động hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn đặt vé máy bay, phòng khách sạn, các sản phẩm liên quan khác cho bạn (“Dịch Vụ”), và cải thiện Hệ thống để nâng cao trải nghiệm của bạn.

Thông tin doanh nghiệp của bạn

Các thông tin doanh nghiệp của bạn được thu thập, bao gồm: Tên công ty, tên viết tắt, quy mô hoạt động, loại hình hoạt động, địa chỉ, mã số thuế, email, tên người liên hệ, số điện thoại liên hệ

Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của bạn, như sau:

– Thông tin cá nhân của bạn: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, thông tin định danh khác tại từng thời điểm.

– Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi các Nhà Cung Cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở: chi tiết về đặt Dịch Vụ của bạn như tên và địa chỉ khách sạn, thời gian lưu trú, lịch trình chuyến bay, sở thích du lịch…Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các đánh giá của bạn về Hệ thống/Dịch Vụ và/hoặc Nhà Cung Cấp của chúng tôi bao gồm nội dung đánh giá, tên và ảnh đại diện bạn chọn.

– Vị trí địa lý: Nhằm mục đích cung cấp thông tin về các hoạt động, lịch trình di chuyển ở gần vị trí của bạn, chúng tôi có thể thu nhập Dữ liệu về vị trí địa lý, địa chỉ IP của bạn.

Nếu bạn sử dụng các thiết bị di động để sử dụng Dịch Vụ, bạn có quyền lựa chọn để chúng tôi thấy vị trí hiện tại của bạn hoặc cho phép chúng tôi truy cập vào danh sách thông tin liên lạc của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để giới thiệu cho bạn các điểm lưu trú ở gần nhất so với vị trí của bạn, và nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ.

– Đồng thời, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về các lần truy cập của bạn ngay cả khi bạn không tạo tài khoản trên Hệ thống hoặc không thực hiện bất kỳ yêu cầu đơn đặt Dịch Vụ nào. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như: vị trí địa lý, tên thiết bị, địa chỉ IP, thời gian truy cập và sử dụng Hệ thống, phần cứng, phần mềm, trình duyệt internet và thông tin về ngôn ngữ cài đặt, phiên bản, hệ điều hành của thiết bị mà bản sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhấp (click) chuột và những trang thông tin mà bạn đã xem.

– Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn thực hiện liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại, các kênh truyền thông khác như mạng xã hội…

– Cookies và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookies và/hoặc các công nghệ tương tự để máy tính và/hoặc thiết bị di động sẽ nhận ra bạn khi bạn sử dụng Hệ thống của chúng tôi trong các lần tiếp theo.

Thông tin cá nhân về người khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể truy cập/ sử dụng Hệ thống để đặt Dịch vụ cho chính mình và/hoặc người khác. Nếu bạn có tài khoản dành cho Doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện việc đặt Dịch vụ cho nhân viên của mình. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin cá nhân của các thành viên tham gia chuyến đi như đã nêu ở trên với mục đích thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ.

Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn là người có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân mà bạn cung cấp thông tin hiểu và chấp nhận cách chúng tôi sử dụng thông tin của họ.

II .Sử dụng thông tin

25/02/2021
1.Thông tin doanh nghiệp của bạn được chúng tôi sử dụng để phục vụ các mục đích như sau icon

(i) Xác thực thông tin doanh nghiệp và thông tin Dịch vụ mà doanh nghiệp sử dụng.
(ii) Thiết lập tài khoản cho doanh nghiệp trên hệ thống quản trị. Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập hệ thống tài khoản trực thuộc.
(iii) Chúng tôi có thể sử dụng thông tin doanh nghiệp của bạn để đối soát các đơn hàng dịch vụ phát sinh bởi các tài khoản thuộc doanh nghiệp của bạn.

(iv) Dịch vụ Khách hàng: Bộ phận chăm sóc Khách hàng sẽ liên lạc với người liên hệ của doanh nghiệp khi cần phản hồi các thông tin về dịch vụ đã đặt trên Hệ thống của chúng tôi mà doanh nghiệp yêu cầu, hoặc hỗ trợ bạn làm việc với Nhà Cung Cấp để giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

(v) Chuyển nhượng doanh nghiệp: trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp, thì thông tin cá nhân được thu thập có thể là một phần của tài sản chuyển nhượng.

2.Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng để phục vụ cho các mục đích dưới đây: icon

(i) Hỗ trợ bạn đăng ký sử dụng và/hoặc truy cập vào Hệ thống của chúng tôi, xác thực thông tin người dùng và thông tin Dịch vụ bạn đã đặt trên Hệ thống.

(ii) Quản lý Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân để xử lý các đơn đặt Dịch Vụ của bạn trên Hệ thống.

(iii) Dịch vụ Khách hàng: Bộ phận chăm sóc Khách hàng sẽ liên hệ với bạn khi cần thông báo về các Dịch Vụ mà bạn đã đặt trên Hệ thống của chúng tôi, hoặc hỗ trợ bạn làm việc với Nhà Cung Cấp để giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

(iv)Nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Hệ thống và Dịch Vụ của các Nhà Cung Cấp thông qua việc ghi nhận và sử dụng các đánh giá của bạn về Hệ thống và/hoặc Nhà Cung Cấp.

(v) Xây dựng, phát triển, cải thiện Hệ thống, website, Dịch Vụ, cũng như có toàn quyền trong việc sắp xếp, bố cục và hiển thị thông tin trên các Hệ thống, website đó phù hợp với nhu cầu của người sử dụng Dịch Vụ.

(vi) Thực hiện các hoạt động tiếp thị & nghiên cứu thị trường: Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các thông tin về sản phẩm như: gửi mail để thông báo cho bạn về các sản phẩm mới của chúng tôi, các chương trình khuyến mại liên quan đến Dịch Vụ. Bạn có quyền từ chối các tài liệu tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong tài liệu.

(vii) Xây dựng một Dịch Vụ an toàn và đáng tin cậy: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phát hiện và phòng tránh các hành vi thiếu minh bạch, gian lận, phi pháp.

(viii) Giám sát cuộc gọi: Khi bạn liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, nội dung cuộc gọi có thể được nghe trực tiếp và/hoặc được ghi âm cho mục đích quản lý chất lượng và xử lý các khiếu nại (nếu có).

(ix) Chuyển nhượng doanh nghiệp: trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp, thì thông tin cá nhân được thu thập có thể là một phần của tài sản chuyển nhượng.

III .Chia sẻ thông tin cá nhân

25/02/2021

1.Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ cho bạn.
– Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các Nhà Cung Cấp để xử lý các yêu cầu đặt Dịch Vụ của bạn

– Nhà Cung Cấp dịch vụ hỗ trợ trên Hệ thống của chúng tôi như: các bên trung gian thanh toán, các công ty tiếp thị & nghiên cứu thị trường, đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.

– Các cơ quan thực thi pháp luật nhằm điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, chống gian lận.
2.Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc chia sẻthông tin cá nhân khi được sự đồng ý của bạn và/hoặc trong các trường hợp mà chúng tôi cho là cần thiết như:

(i) khi có các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

(ii) điều tra các hành vi gian lận; (iii) thực thi các [Điều khoản và Điều kiện].

3.Tùy thuộc vào vị trí của bạn và/hoặc yêu cầu đặt Dịch vụ của bạn, chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài.

IV .Kiểm soát thông tin cá nhân

25/02/2021

1.Nếu bạn muốn kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Hệ thống và chỉnh sửa thông tin hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

2.Nếu bạn muốn rút lại sự chấp thuận và/hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.
Theo yêu cầu của bạn chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng, tiết lệ thông tin cá nhân trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc chúng tôi có mục đích kinh doanh hoặc mục đích pháp lý hợp pháp khác để giữ lại các thông tin đó.
Nếu bạn yêu cầu rút lại sự chấp thuận với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ bạn đã đặt trên Hệ thống. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt Dịch Vụ như vậy.

V. Lưu trữ , Bảo vệ thông tin cá nhân

25/02/2021

Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ, các biện pháp bảo mật để lưu trữ và tổ chức thông tin cá nhân của bạn đầy đủ, toàn vẹn, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân sẽ không bị giới hạn trừ trường hợp quy định chi tiết bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết và hợp lý bao gồm các quy trình vật lý, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý thông tin trái phép hoặc các rủi ro tương tự.

Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua các Hệ thống của chúng tôi hoặc thông qua các đối tác liên kết. Đồng thời, chúng tôi sẽ nỗ lực để phục hồi tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn trên Hệ thống của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc các đối tác liên kết.