Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đặt vé máy bay?

25/02/2021

Bước 1: Vào Quản lý chuyến đi, chọn thêm mới chuyến đi và đặt tên cho chuyến đi của bạn
Bước 2: Click vào Thêm chuyến bay
Bước 3: Điền các trường thông tin phù hợp: Điểm đến, Điểm đi, Thời gian, Số khách & hạng ghế
Bước 4: Chọn chuyến bay phù hợp
Bước 5: Thêm thông tin cá nhân và chính sách hành lý
Bước 6: Thêm đơn vào chuyến đi
Bước 7: Gửi yêu cầu phê duyệt

Làm thế nào để đặt phòng?

25/02/2021

Bước 1: Vào Quản lý chuyến đi, chọn thêm mới chuyến đi và đặt tên cho chuyến đi của bạn
Bước 2: Click vào Thêm khách sạn
Bước 3: Điền các trường thông tin phù hợp: Địa điểm, Thời gian lưu trú, Số khách & số lượng phòng → Tìm kiếm
Bước 4: Lựa chọn chỗ ở phù hợp và điền thông tin người dùng
Bước 5: Thêm đơn vào chuyến đi
Bước 6: Gửi yêu cầu phê duyệt

Cách thức sửa đổi/ hủy bỏ chuyến đi được thực hiện như thế nào ?

25/02/2021

* Mục đích:
– Thay đổi ngày giờ công tác/du lịch
– Đăng ký thêm dịch vụ bổ sung
– Hủy 1 phần chuyến đi
– Hủy toàn bộ chuyến đi
* Các bước tiến hành:
Bước 1: Vào quản lý chuyến đi, tìm chuyến đi bạn muốn Sửa đổi/ Hủy bỏ
Bước 2: Lựa chọn Đồng ý để hủy bỏ hoặc Bỏ qua để hủy lệnh

Làm thế nào để gửi yêu cầu phê duyệt chuyến đi cũ chưa gửi phê duyệt ?

25/02/2021

Bước 1: Màn hình tab Đăng nhập → Quản lý chuyến đi → Chuyến đi của tôi
Bước 2: Chọn Nháp để tìm chuyến đi cần gửi yêu cầu phê duyệt
– Nhập mã chuyến đi và ngày tạo → Tìm kiếm; hoặc
– Đi đến danh sách chuyến đi và tìm chuyến đi cần gửi yêu cầu phê duyệt
Bước 3: Chọn chuyến đi và gửi yêu cầu phê duyệt
Bước 4: Xác nhận trạng thái bằng cách chọn Đồng ý để gửi yêu cầu hoặc Bỏ qua để hủy lệnh