icon home Trang chủ Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022
Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022

Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022

Quy định về công tác phí mới nhất năm 2022 29/04/2022
7247

Công tác phí phí là khoản chi phí dùng để trả cho người đi công tác. Các khoản này bao gồm: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ, khách sạn,…

Chi tiết
Khoản chi công tác phí bao gồm những gì?

Khoản chi công tác phí bao gồm những gì?

Khoản chi công tác phí bao gồm những gì? 27/04/2022
3234

Trong hoạt động doanh nghiệp, không ít lần nhân viên cần phải đi công tác để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty. Vậy khi đó, chủ doanh nghiệp và nhà quản lý…

Chi tiết
Giải đáp công tác phí có chịu thuế không?

Giải đáp công tác phí có chịu thuế không?

Giải đáp công tác phí có chịu thuế không? 26/04/2022
3168

Việc khoán công tác phí cho nhân viên và công chức phù hợp với quy chế tài chính hoặc nội bộ của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ…

Chi tiết