icon home Trang chủ Tin tức
Khoản chi công tác phí bao gồm những gì?

Khoản chi công tác phí bao gồm những gì?

Khoản chi công tác phí bao gồm những gì? 27/04/2022
3313

Trong hoạt động doanh nghiệp, không ít lần nhân viên cần phải đi công tác để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty. Vậy khi đó, chủ doanh nghiệp và nhà quản lý…

Chi tiết
Giải đáp công tác phí có chịu thuế không?

Giải đáp công tác phí có chịu thuế không?

Giải đáp công tác phí có chịu thuế không? 26/04/2022
3224

Việc khoán công tác phí cho nhân viên và công chức phù hợp với quy chế tài chính hoặc nội bộ của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ…

Chi tiết
Top phần mềm quản lý tài chính tốt nhất hiện nay

Top phần mềm quản lý tài chính tốt nhất hiện nay

Top phần mềm quản lý tài chính tốt nhất hiện nay 26/04/2022
2527

Yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp duy trì và phát triển kinh doanh đó là quản lý tài chính. Chính vì thế, vấn đề này được chủ doanh nghiệp vô cùng quan tâm, việc…

Chi tiết